Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia


Finał XXXIX Konkursu Recytatorskiego
Fundacji Władysława Reymonta
im. Marii i Czesława Sadowskich


Motto: "Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają
wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka"

Krzysztof R. Jaśkiewicz

Dobiegły końca zmagania konkursowe. Zdobywcy Głównej Nagrody Konkursu będą reprezentować dzieci i młodzież Polonii Kanadyjskiej 26-27 września tego roku w Polsce na V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim pt. "Mówimy Reymontem", który odbędzie się w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie (koło Poznania).

Do udziału w XXXIX Konkursie Recytatorskim, Fundacja W. Reymonta otrzymała 202 zgłoszenia (taśmy z nagraniami recytacji) Alberta - 1, British Columbia - 17, Manitoba - 56, Ontario - 109 i Quebec - 19. Komisja Sędziowska w składzie: Danuta Azman-Zielińska, Marzanna Biernat, Lidia Buźny, Alicja Dębowska, Aleksandra Florek, Ryszard Jankowski i Lucyna Nietresta zakwalifikowała 36 recytatorów, którzy walczyli w Finale Konkursu o medalowe miejsca w sześciu grupach wiekowych.

Jury Konkursu przesłuchań Finałowych i Koncertu Laureatów w składzie:

- Lidia Buźny (Cambridge)
- Aleksandra Dębowska (Grimsby)
- Stefania Felicka (Polska)
- Aleksandra Florek (Hamilton)

- dr Joanna Lustański (Toronto)
   Przewodnicząca Komisji
- Margaret Maye (Toronto)
- Anna Wojciechowska (Polska)

oraz Komisja Administracyjna w składzie:

- Filip Chrapka (Hamilton)
- Stanisław Chylewski (Montreal)
- Danuta Kwapiszewska (Winnipeg)

- Wioletta Styjski (Edmonton)
- Beata Szydłowski (Vancouver)

wyłoniło LAUREATÓW - zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali w każdej grupie wiekowej.

Grupa I (6-7 lat)
1. Patryk Ludera
2. Kaya Stasiewicz
3. Julia Bochenek
- Montreal
- Mississauga
- Mississauga
Grupa IV (12-13 lat)
1. Klaudia Wojtanowski
2. Agata Ludera
3. Nicole Krzywdziński
- Mississauga
- Montreal

- London

Grupa II (8-9 lat)
1. Julita Gadomski
2. Julia Kwaśnicki
3. Katherine Mniszak
- Mississauga
- Oakville
- Vancouver

Grupa V (14-15 lat)
1. Michalina Wawro
2. Dominik Ludera
3. Martyna Stryjski
- Montreal
- Montreal

- Edmonton

Grupa III (10-11 lat)
1. Józefina Przystupa
2. Natalia Weichsel
3. Isabela Sagan
- Vancouver
- Winnipeg
- Oshawa

Grupa VI (16-19 lat)
1. Alexander Chodak
2. Izabela Sokolnicka
3. Martyna Gadomski
- Montreal
- Montreal

- Mississauga

Zdobywcy medali z każdej grupy wiekowej ponownie wystąpili przed Jury Konkursu podczas Koncertu Laureatów walcząc o Główną Nagrodę Konkursu - wyjazd do Polski na V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pt. "Mówimy Reymontem". Zaszczytu tego dostąpili:
- Józefina Przystupa - Vancouver
- Alexander Chodak - Montreal


Po raz kolejny w historii konkursu Fundacja nagrodziła donacjami szkoły za najliczniejszy udział uczniów w konkursie i dyplomami nauczycieli, którzy przygotowali najwięcej uczestników do konkursu.

Szkoły
1. Winnipeg - Polska Szkoła św. Ducha
2. Winnipeg - Polska Szkoła im. Jana Pawła II
3. Hamilton - Polska Szkoła Średnia St. Charles

Nauczyciele
1. Danuta Kwapiszewska - Winnipeg
2. Monika Karpińska - Hamilton
3. Beata Baczyński - Oshawa


Zmiany regulaminowe wprowadzone w 2007 roku przez Fundację W. Reymonta, rozszerzające udział w konkursie na teren całej Kanady, zdały egzamin i wpłynęły na dalszy wzrost prestiżu Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, który teraz obejmuje całą Kanadę od Atlantyku do Pacyfiku. Pragniemy dodać, że już od kilku lat zwycięzcy Konkursu Recytatorskiego biorą udział w Konkursie Recytatorskim w Polsce organizowanym przez bliźniaczą Fundację im. Wł. St. Reymonta w Polsce, a najlepsi z najlepszych z Polski przyjeżdżają do Kanady na Finał naszego Konkursu. W tym roku byli to: Ilona Lewandowska z Solca i Jessica Plewińska z Kołaczkowa.

Ogłaszając już teraz przygotowania do XL Konkursu Recytatorskiego (termin zgłoszeń do 20 lutego 2010), Fundacja W. Reymonta obejmuje swoim mecenatem dzieci i młodzież polonijną z całej Kanady.

W imieniu członków i kuratorów Fundacji im. W. Reymonta, pragniemy bardzo serdecznie podziękować nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci i młodzieży polonijnej do udziału w Konkursie Recytatorskim. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za liczny udział w Finale Konkursu reprezentacji z Edmonton , Montrealu, Vancouver i Winnipegu, jak również gościom z Polski.

Jako organizatorzy konkursów recytatorskich, mamy świadomość, że stwarzamy dzieciom i młodzieży polonijnej warunki do głębszego poznania literatury polskiej i bardziej pełnego wrastania i rozwoju intelektualnego w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe.

Jesteśmy dumni z bardzo wysokiego poziomu recytacji konkursowych. Dziękując, gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w każdej fazie konkursu. W naszych oczach każdemu z recytujących należy się medal za chęci, odwagę i wielki wysiłek. W tym Konkursie nie było zwycięzców i zwyciężonych po prostu wygrała cała Polonia Kanadyjska - nasze uzdolnione dzieci i młodzież szkolna.

Zwycięzcom Koncertu Laureatów - zdobywcom Głównej Nagrody, życzymy sukcesów i wspaniałych przeżyć podczas licznych występów w Polsce.

Komitet Konkursu Recytatorksiego
Kazimierz Chrapka - Koordynator

Goście z Polski i Vancouver na CN Tower w Toronto


Delegacja z Polski nad wodospadem Niagara


Koordynator Konkursu, Prezes Fundacji, Kazimierz Chrapka


Prezes Zarządu Głównego KPK Władysław Lizoń i pani Konsul Ewa Maniecka wręczają nagrody laureatom Konkursu


Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej dr Joanna Lustańska w towarzystwie laureatów


Delegacje z Polski, Calgary, Vancouver podczas spotkania w Konsulacie RP w Toronto