Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia

Finał XL Konkursu Recytatorskiego Fundacji
Władysława Reymonta
im. Marii i Czesława Sadowskich

“Wiesz, jak chciałbym, aby u nas wszystko rosło i potężniało, jak bardzo kocham tych wszystkich, którzy się mog± przyczynić do rozwoju sztuki. Sam mogę nic w życiu nie zrobić, ale chciałbym całym sercem, aby zrobili ci co mog±.”
Władysław Stanisław Reymont

Dobiegly konca zmagania konkursowe. Zdobywcy Glównej Nagrody Konkursu beda reprezentowac dzieci i mlodziez Polonii Kanadyjskiej 10 pazdziernika tego roku w Polsce na VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim pt. „Mówimy Reymontem”, który odbedzie sie w Warszawie.

Do udzialu w XL Konkursie Recytatorskim, Fundacja W. Reymonta otrzymala 253 zgloszenia (tasmy z nagraniami recytacji) British Columbia – 19, Manitoba – 53, Ontario – 164 i Quebec – 17. Komisja Sedziowska w skladzie: Danuta Azman-Zielinska, Lidia Buzny, Aleksandra Florek, Anna Lewandowska i Krystyna Sowinska zakwalifikowala 37 recytatorów, którzy walczyli w Finale Konkursu o medalowe miejsca w szesciu grupach wiekowych.

Jury Konkursu przesłuchań Finałowych i Koncertu Laureatów w składzie:

-Piotr Cwynar (London)
-Marzanna Jaroma (Vancouver)
-Róza Kalisz (Toronto)
-Marta Greda-Kicek (Hamilton)
-Piotr Martynek (St. Catharines)
-Marzena Topolewska (Polska)
-Urszula Madej-Wojnarowicz (Hamilton),   Przewodniczaca Komisji

wyłoniło LAUREATÓW – zdobywców złotych, srebrnych i br±zowych medali w każdej grupie wiekowej.

Grupa I (6-7 lat)
1. Martyna Szewczyk - Hamilton
2. Kaya Stasiewicz - Mississauga
3. Mateusz Nowak - Oshawa
Grupa IV (12-13 lat)
1. Magdalena Kapron - Hamilton
2. Klaudia Wojtanowski - Mississauga
3. Norbert Wojdylo - Oshawa
Grupa II (8-9 lat)
1. Patryk Ludera - Montreal
2. Julie Bochenek - Mississauga
3. Antonina Nikolaev - Montreal
Grupa V (14-15 lat)
1. Jeremi Duszynski - Montreal
2. Alexandra Sagan - Oshawa
3. Janel Bortoluzzi - Winnipeg
Grupa III (10-11 lat)
1. Isabela Sagan - Oshawa
2. Adrianna Tomasik - Mississauga
2. Natalia Weichsel - Winnipeg
3. Patryk Luksza - Montreal
Grupa VI (16-19 lat)
1. Hubert Swietorzecki - Mississauga
2. Katarzyna Godek - Mississauga
3. Dominik Ludera - Montreal

Zdobywcy medali z każdej grupy wiekowej ponownie wyst±pili przed Jury Konkursu podczas Koncertu Laureatów walcz±c o Glówn± Nagrodę Konkursu – wyjazd do Polski na VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pt. „Mówimy Reymontem”. Oficjalnym zwycięzca Konkursu został Jeremi Duszyński z Montrealu, jednak ze wzgledu na fakt reprezentowania już Fundacji W. Reymonta na IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w 2008 roku, Fundacje w tym roku bed± reprezentowali zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca:

-Katarzyna Godek – Mississauga
-Hubert Swiętorzecki – Mississauga

Po raz kolejny w historii konkursu Fundacja nagrodzila donacjami szkoły za najliczniejszy udział uczniów w konkursie i dyplomami nauczycieli, którzy przygotowali najwięcej uczestników do konkursu.

Szkoły
1. Winnipeg – Polska Szkola ¶w. Ducha
2. Hamilton – Polska Szkoła Srednia St. Charles
3. Hamilton – Szkoła Polonii

Nauczyciele
1. Danuta Kwapiszewska - Winnipeg
2. Monika Karpińska - Hamilton
3. Beata Baczyński - Oshawa

Jak widzimy, zmiany regulaminowe wprowadzone w 2007 roku przez Fundacje W. Reymonta, rozszerzajace udział w konkursie na teren całej Kanady, zdały egzamin i wpłynely na dalszy wzrost prestiżu Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, który teraz obejmuje cala Kanadę. Pragniemy dodać, że już od kilku lat zwycięzcy Konkursu Recytatorskiego bior± udział w Konkursie Recytatorskim w Polsce organizowanym przez bliĽniacz± Fundacje im. Wl. St. Reymonta w Polsce, a najlepsi z najlepszych z Polski przyjeżdzaj± do Kanady na Finał naszego Konkursu. W tym roku byli to:
- Jakub Ziółkowski – Szkoła Podstawowa, Koziebrody
- Rafal Kł±b – Gimnazjum, Lipce Reymontowskie
- Ewelina KuĽniewska – Liceum, Zawidz Ko¶cielny

Ogłaszajac juz teraz przygotowania do XLI Konkursu Recytatorskiego (termin zgłoszeń do 31 marca 2011), Fundacja W. Reymonta obejmuje swoim mecenatem dzieci i mlodzież polonijn± z całej Kanady.

W imieniu członków i kuratorów Fundacji im. W. Reymonta, pragniemy bardzo serdecznie podziekowac nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci i mlodzieży polonijnej do udziału w Konkursie Recytatorskim. Pragniemy wyrazic nasz± wdzięczno¶ć za liczny udział w Finale Konkursu reprezentacji z Montrealu, Vancouver i Winnipegu, jak również go¶ciom z Polski. Jako organizatorzy konkursów recytatorskich, mamy ¶wiadomo¶ć, że stwarzamy dzieciom i młodzieży polonijnej warunki do głębszego poznania literatury polskiej i bardziej pełnego wzrastania i rozwoju intelektualnego w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe.

Jeste¶my dumni z bardzo wysokiego poziomu recytacji konkursowych. Dziękujac, gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w każdej fazie konkursu. W naszych odczuciach każdemu z recytujacych należy się medal za chęci, odwagę i wielki wysilek. W tym Konkursie nie bylo zwyciezców i zwycieżonych po prostu wygrała cala Polonia Kanadyjska – nasze uzdolnione dzieci i młodzież szkolna.

Zwycięzcom Koncertu Laureatów – zdobywcom Glównej Nagrody, życzymy sukcesów i wspaniałych przeżyć podczas licznych wystepów w Polsce.

Komitet Konkursu Recytatorksiego
Kazimierz Chrapka - Koordynator