Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia

 

Fundatorzy

Cele i Zadania

Założona przez Związek Polaków w Kanadzie w 1970 roku, Fundacja służy całej Polonii poprzez pracę w szerzeniu kultury i oświaty wśród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie.

Od zarania działalności najważniejszym zadaniem Fundacji było i jest utrzymanie i propagowanie KULTURY POLSKIEJ W KANADZIE, utrzymanie dziedzictwa narodowego wsród Polonii, oraz współudział w rozwoju kultury kanadyjskiej.

Pragnąc pobudzić poczucie dumy z polskiego pochodzenia wsród
dorastającej tu młodzieży, Fundacja przyznaje stypendia dla studentów polskiego pochodzenia, organizuje konkursy recytatorskie, udziela pomocy finansowej organizacjom, szkołom i różnym zespołom polonijnym, sponsoruje wiele imprez związanych z utrzymaniem i szerzeniem polskości w Kanadzie.

Fundacja Władysława Reymonta zgromadziła w swoich szeregach wielu oddanych ludzi, którzy dla szerzenia i propagowania polskiej kultury w mozaice wielokulturowości kanadyjskiej, okazali szlachetne, szczere i jakże hojne serce.

Tak jak każda organizacja polonijna, Funadacja potrzebuje dzisiaj aktywnych ludzi do pracy. Apelujemy więc do wszystkich, którym sprawa kultury i oświaty młodego pokolenia leży glęboko na sercu, o kontynuację tego dzieła, o poparcie naszej działalności.

Przyszłość polskiej kultury w Kanadzie zależy od solidarności polonijnej. Solidarność tę możecie Państwo zademonstrować popierając naszą działalność przez:
- zakładanie funduszy stypendialnych
- zapisy testamentowe i darowizny
- donacje indywidualne
- członkostwo i aktywną działalność w Fundacji

Wszelkie dary na cele Fundacji zwolnione są od podatku dochodowego.