Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia

 

Warunki Zostania Fundatorem

Przyszłość polskiej kultury w Kanadzie zależy od solidarności polonijnej. Solidarność tę możecie Państwo zademonstrować popierając naszą działalność przez:

- zakładanie funduszy stypendialnych
Umowa o założenie stypendium - PDF format do druku (wkrótce)

- zapisy testamentowe i darowizny
- donacje indywidualne

- członkostwo i aktywną działalność w Fundacji


Wszelkie dary na cele Fundacji zwolnione są od podatku dochodowego.