Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia

 

Fundatorzy

Historia Fundacji

Założenie Fundacji - 3 kwietnia 1970 roku

Założyciele:

Thaddeus Aleksander Glista Stanisław Guguła
Julian Dobranowski Sophia Danuta Warszawski
Joseph Pankowski Gustaw Słodkowski
Frank Niedziołka Stanisław Wróbel
Stanisław Rogoż Jesse Philip Flis
Anastazja Kozłowska Stanley Frank Konopka
Stanisław Kacperski John Gorycki
Philipp Sarnecki  

Zaraz po skonsolidowaniu się nowej organizacji do działalności kulturalno-oświatowej, Związek Polaków w Kanadzie powołał Komitet Oświaty - zwany również Radą Edukacyjną. Wydział ten zajmował się szkołami, teatrem, harcerstwem i propagowaniem polskiego folkloru. Początkowe trudności wydawały się nie do przezwyciężenia. Brakowało przede wszystkim wykształconych i odpowiednio przygotowanych działaczy, niewielu bowiem ówczesnych emigrantów mogło się wykazać wyższym niż podstawowe wykształceniem.

Rolę Rady Edukacyjnej Związku Polaków w Kanadzie przejęła w 1970 roku Fundacja im. Władysława Reymonta.