Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia

 

Fundatorzy

Kontakt

Prezes Kazimierz Chrapka
c/o 14 Hester Street
Hamilton, ON L9A 2N2

Telefon (905) 574 9212
Fax (905) 574 9212
president@reymontfoundation.com

Wice-prezes Witold Jaroszewski
Przewodnicz±cy Komitetu Stypendialnego
4949 Eramosa, 6th Line
Rockwood, ON N0B 2K0

Telefon (519) 856-4874
scholarship@reymontfoundation.com