Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia
Fundatorzy

Lista stypendiów Fundacji Władysława Reymonta
przyznanych za Rok Akademicki 2011/2012
1. Pietrusinski Paul W. Reymont Scholarship Fund
Fundator: Fundacja Wladyslawa Reymonta
2. Baczynski Olivia Julian Dobranowski Memorial Fund
Fundator: Weronika Dobranowska i Rodzina
3. Piasecka Barbara Stefania i Aleksander Dulemba Scholarship Fund
Fundator: Stefania i Aleksander Dulemba
4.

Polakowska Monika

Stefania i Aleksander Dulemba Scholarship Fund
Fundator: Stefania i Aleksander Dulemba
5. Hryniewicki Maciej The Senator Stanley Haidasz Educational Fellowship Fund
Fundator: Senator Stanley Haidasz
6. Flaczyk Conrad Kazimiera Juchniewicz Memorial Scholarship Fund
Fundator: Kazimiera Juchniewicz
7. Sokolnicka Isabelle Kazimiera Juchniewicz Memorial Scholarship Fund Fundator: Kazimiera Juchniewicz
8. Gosk Milena Walter i Anna Flis Memorial Scholarship Fund
Fundator: Rodzina Flis
9. Pacholczyk Julita Franciszek Gadzala Memorial Scholarship Fund
Fundator: Michalina Gadzala, Julian Gadzala, Danuta Gadzala-Warszawski
10. Kisiel Marta Alex Blaski Memorial Scholarship Fund
Fundator: Alex Blaski - Grupa 43 ZPwK, Barrie
11. Nitoń Kasia Dr. Adolph Piotrowski Memorial Art Scholarship Fund
Fundator: Rodzina Riotrowski
12. Blicharz Marta Rodzina Krawczyk-Krane Scholarship Fund
Fundator: Rodzina Krawczyk-Krane
13. Biskup Michelle Eleonora Pidperyhora Memorial Schorarship Fund
Fundator: Eleonora Pidperyhora
14. Chrapka Julia Bronislaw Michno Memorial Scholarship
Fundator: Bronislaw Michno
15. Flaczyk Adam Mark Nawrot Memorial Scholarship Fund
Fundator: Kathleen i Kazimierz Nawrot
16. Orzeł Bartosz Maria i Czeslaw Sadowski Memorial Scholarship Fund
Fundator: Irena i Boleslaw Sobczak
17. Kołodziej Monika Irena i Boleslaw Sobczak Scholarship Fund
Fundator: Maria i Czeslaw Sadowski
18. Stawiarski Kristin Waclaw Waskiewicz Memorial Scholarship Fund
Fundator: Irena Waskiewicz
19. Pisarek Paulina Ladies Circle Central Executive Scholarship Fund
Fundator: Zarzad Centralny Kól Polek przy ZPwK
20. Suski Arthur Pope John Paul II Scholarship Fund
Fundator: Zarzad Glówny ZPwK
21. Makara Kasia Grupa 2 ZPwK Hamilton Scholarship Fund
Fundator: Grupa 2 ZPwK - Hamilton
22. Romaniuk Natalia Grupa 5 ZPwK Toronto Scholarship Fund
Fundator: The Polish Community Hall of West Toronto Ltd.
23. Serwin Marzena Grupa 5 ZPwK Toronto Scholarship Fund
Fundator: The Polish Community Hall of West Toronto Ltd.
24. Kucemba Kasia Grupa 10 ZPwK Brantford Scholarship Fund
Fundator: Grupa 10 ZPwK - Brantford
25. Sienkowski Pawel Grupa 11 ZPwK Guelph Scholarship Fund
Fundator: Grupa 11 ZPwK - Guelph
26. Pikula Monika Grupa 11 ZPwK Guelph Scholarship Fund
Fundator: Grupa 11 ZPwK - Guelph
27. Korta Michael Frank Kmietowicz Scholarship Fund
Fundator: Grupa 20 ZPwK - Windsor
28. Zasowski Victoria Grupa 35 ZPwK Red Lake Scholarship Fund
Fundator: Grupa 35 ZPwK - Red Lake
29. Nowak Dominik Grupa 95 ZPwK Mississauga Scholarship Fund Fundator: Grupa 95 ZPwK - Mississauga
30. Chrapka Julia Marie Curie Sklodowska Scholarship Fund Fund
Fundator: Marie Curie Sklodowska Association
(Stypendium przyznawane przez MCSA)
    Zapomogi
1. Dabrowski Christine W. Reymont Scholarship Fund
Fundator: Fundacja im. Wladyslawa Reymonta
2. Konstanty Izabella W. Reymont Scholarship Fund
Fundator: Fundacja im. Wladyslawa Reymonta
3. Pudlak Agnieszka W. Reymont Scholarship Fund
Fundator: Fundacja im. Wladyslawa Reymonta
  Emily Krula, Toronto Tadeusz Glista Memorial Award
    Medal Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie (PISK)
    Maria Kwapiszewski, Student - Winnipeg
    Perchal Walter, Lieutenant - Colonel, York University Professor - Toronto
Życzymy wszystkim stypendystom dalszych sukcesów na
drodze szerzenia i propagowania polskości w Kanadzie!

Gratulujemy otrzymanego wyrożnienia!
 
Fundacja im. W. Reymonta po raz 41 rozdała stypendia
Coroczna uroczystość Wręczenia Stypendiów i Zapomóg przez Fundacje W. Reymonta dla polonijnych studentów – tym najlepszym z najlepszych – odbyła się 27 listopada 2011 roku w Grupie 1 ZPwK w Toronto.
Prezes Fundacji Kazimierz Chrapka przywitał obecną na uroczystość mlodzież, tę która wykazała się bardzo dobrymi wynikami i wybitnymi osiągnieciami w nauce oraz zaangażowaniu społecznym w życiu Polonii. Przywitał także honorowych gości, którzy swą obecnością zaszczycili uroczystość Wręczania Stypendiów Fundacji W. Reymonta: Konsul RP w Toronto – Grzegorz Jopkiewicz, Poseł do Parlamentu Kanady – Władysław Lizon, byly Poseł do Parlamentu Kanady – Jessy Flis, Prezes ZG KPK – Teresa Berezowska, Prezes ZG Federacji Polek w Kanadzie – dr. Iwona Bogorya-Buczkowski, Fundacja Milenium – Zbigniew Berezowski, Przewodniczący Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie (PISK) – Marcin Lewandowski, Przewodniczacy Międzynarodowej Konferencji Quo Vadis III – Marcin Grzadka i Natalia Kusendova oraz 20-stu prezesów reprezentujacych różne organizacje polonijne. W szczególnie ciepły sposób Prezes Fundacji przywitał kilkunastu przybyłych fundatorów stypendiów.
W słowie wstępnym Kazimierz Chrapka wyraził radość, że nie tylko Konkurs Recytatorski Fundacji objał swoim zasięgiem obszar niemal całej Kanady, ale równieź aplikacjie stypendialne w tym roku wpłynęly od Nowej Szkocji, az do Brytyjskiej Kolumbii a tym samym spelniły się cele wyznaczone przez zalożycieli Fundacji. Na kartach historii Fundacji czytamy...”wprawdzie Fundacja Reymonta uzyskała statut Prowincji Ontario, niemniej jednak Federalne Ministerstwo Skarbu pozwolilo Fundacji na dzialalnosc w calej Kanadzie”.
Obecna 41 Uroczystość Wreczenia Stypendiów uwieńczyła najśmielsze oczekiwania zaloźycieli oraz wszystkich prezesów Fundacji.
Do uświetnienia tegorocznej uroczystości przyczyniła się obecność przewodniczącego Miedzynarodowej Konferencji Quo Vadis III – Marcina Grzadki oraz Natalii Kusendovej. Pierwsze słowa Marcin skierował do Prezesa Fundacji W. Reymonta Kazimierza Chrapki dziękujac za ogromną pomoc i wsparcie w wielkich przedsięwzieciach polskiej mlodzieży w Kanadzie, do których należało między innymi zorganizowanie Miedzynarodowej Konferencji Quo Vadis III. Konferencja odbyla sie w dniach 13-15 maja 2011 w Toronto. Natalia takze podziękowala Fundacji za sponsorstwo uczącej się i rozwijajacej działalność społeczną polskiej mlodzieży. Nakreślila jaka jest wartość i potencjał studjujacej polskiej młodzieży w Kanadzie i na całym świecie, do której należy dzielenie się informacjami z Polska i resztą Polonii, której jest okolo 20 milionów na całym świecie. W podziękowaniu Marcin Grzadka i Natalia Kusendova wręczyli Prezesowi Kazimierzowi Chrapce wspaniale opracowany album pamiatkowy z Konferencji Quo Vadis III 2011 roku.
Marcin Lewandowski – były przewodniczący PISK (obecna przewodniczaca jest Natalia Kusendowa) w swoim wystąpieniu powiedział, że młodzież ucząca się czesto potrzebuje wsparcia i dorady doświadczonych działaczy społecznych, jak również często pomocy finansowej. Otrzymanie stypendiów lub zapomóg ułatwia mlodzieży lepszy dostep do nauki. Szybciej ona zmierza do sukcesów a to podnosi też wartość i znaczenie polskiej diaspory w wielokulturowej Kanadzie. Poinformował, że Kongres Polskich Studentów odbędzie się w maju 2012 roku w Kanadzie. Marcin Lewandowski wraz z Natalia Kusendova wręczyli medal pułkownikowi Walterowi Perchal – profesorowi York University za inicjowanie, dopingowanie, rady i pomoc w koordynowaniu przedsiewzieć polonijnych młodzieży studenckiej.
Drugi medal zostal przyznany Marysi Kwapiszewskiej z Winnipegu za aktywny udział w życiu Polonii. Marysia jest nauczycielką języka polskiego, prowadzi zespól taneczny i studiuje. Zostal odczytany list od Marysi Kwapiszewskiej w którym jak stwierdziła jest dumna, ze jest Polką i że może w wielokulturowej Kanadzie podtrzymywać i szerzyć kulture i tradycje swoich rodziców. Fundacja W. Reymonta również w ramach wspólpracy z PISK dolączyla do medalu pienieżna nagrodę.
Również jak co roku została wręczona nagroda im. Tadeusza Glisty za całokształt pracy spolecznej na rzecz Polonii i Kanady dla Emily Krula z Toronto. Ceremonii tej przewodniczyła żona Marina Glista i syn Greg Glista.
Witold Jaroszewski – Przewodniczacy Komitetu Stypendialnego Fundacji W. Reymonta poinformował o kryteriach przyznawania stypendiów, przedstawił wnioski i spostrzeżenia z pracy Komisji przyznawania stypendiów. Komisja w tym roku z posród 71 otrzymanych aplikacji przyznała 28 stypendiów i 3 zapomogi. Po wręczeniu stypendiów Witold Jaroszewski podzię
kował Kuratorom za mozolną pracę podczas rozpatrywania aplikacji i przyznawania stypendiów.
Konsul RP w Toronto Grzegorz Jopkiewicz w swoim przemówieniu powiedział, że przy okazji takiej uroczystości jaka jest między innymi rozdanie stypendiów poznaliśmy istote i dzialalność Fundacji W. Reymonta. Stwierdził, że serce rośnie na widok tak wspaniałej, zdolnej i wartościowej mlodzieży dzisiaj tutaj zgromadzonej, w której widać ogromny potencjał do dalszej pracy w życiu Polonii, do kreatywności wspaniałych swoich sukcesów, do reklamowania zdobytej wiedzy i dzialalności.
Prezes ZG KPK Teresa Berezowska zwracając się do studentów wspomniała, że w młodym wieku pniemy się wzwyż, by zdobywać szczyty. Tak długo jak je zdobywamy, dopóki wykazujemy na to chęci i staramy się o to, dopóty wzrastamy duchowo, etycznie i ambicjonalnie. Wartość Fundacji W. Reymonta daje polonijnym studentom i mlodzieży takie szanse poprzez róznoraką pomoc, aby wytrwale zdobywała te najwyższe szczyty.
Dr. Iwona Bogorya-Buczkowski – prezes ZG Federacji Polek w Kanadzie zwracając się do stypendystów prosila aby zachowali swój język polski, język swoich rodziców, gdyż to jest żywy pomnik polskości na kanadyjskiej ziemi.
Pan Florian Charczuk – wiceprezes RCL Branch 315 w Hamilton, gdzie mieści się siedziba Fundacji W. Reymonta stwierdzil, ze jest dumny z obecnej mlodzieży, która wspaniale reprezentuje Polonie w Kanadzie, ze dobrze korzysta z czasu kiedy moze się kształcić, zdobywać wiedzę, bo w czasach swojej młodości obecni weterani zmuszeni byli do walki o wolność, która bohatersko wywalczyli.
Prezes Fundacji W. Reymonta Kazimierz Chrapka, który przewodniczyl calej uroczystosci na zakonczenie w swoim wystapieniu zwrócil sie do stypendystów aby docenili fakt, jak ważne osobistości organizacji polonijnych przybyly na dzisiejsza uroczystość rozdania stypendiów.
Swiadczy to o pokladanym zaufaniu i nadziei w mlodzieży uczącej się i z pewnością stanowiącej fundament przyszłej Polonii. Swiadczy to również o docenieniu wyteżonej pracy mlodzieży i osiągniętych sukcesach. Pan Kazimierz Chrapka zwrócil także uwagę, że dzisiajsze otrzymane stypendia to wielki powód do dumy dla stypendystów. Bo oprócz wartosci materialnej dawanej dzisiaj z wielką radością, stypendia mają także wielki wymiar moralnej satysfakcji, gdyż budują Wasza reputacje na uczelniach, bo stypendia z Fundacji im. W. Reymonta otrzymują ci najlepsi. Kończac Prezes Kazimierz Chrapka pogratulował studentom i życzył przed nadchodzącymi egzaminami dużo sił, wytrwałości i dalszych sukcesów w nauce oraz aby szerzyli kulturę polską w całej Kanadzie i mówili po polsku.
W imieniu wszystkich stypendystów Izabela Konstanty z Hamilton podziekowała Fundacji im. W. Reymonta za otrzymane stypendia, po czym tradycyjnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie stypendystów z Fundatorami i Kuratorami Fundacji.
Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, aby w miłej i serdecznej atmosferze porozmawiać, wymienić doświadczenia i nawiazać nowe kontakty.

Tekst : Aleksandra Florek, Rzecznik Prasowy Fundacji