Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia
Fundatorzy

Lista stypendiów Fundacji Władysława Reymonta
przyznanych za Rok Akademicki 2012/2013

1. Lach Katarzyna Julian Dobranowski Memorial Fund
Fundator: Weronika Dobranowska i Rodzina
2. Nitoń Kasia Stefania i Aleksander Dulemba Scholarship Fund
Fundator: Stefania i Aleksander Dulemba
3.

Zasowski Victoria

Stefania i Aleksander Dulemba Scholarship Fund
Fundator: Stefania i Aleksander Dulemba
4. Pikula Monika The Senator Stanley Haidasz Educational Fellowship Fund
Fundator: Senator Stanley Haidasz
5. Kulesza Julia Kazimiera Juchniewicz Memorial Scholarship Fund
Fundator: Kazimiera Juchniewicz
6. Tomaszewski Marcel Kazimiera Juchniewicz Memorial Scholarship Fund Fundator: Kazimiera Juchniewicz
7. Wodzyński Lukasz Franciszek Gadzala Memorial Scholarship Fund
Fundator: Michalina Gadzala, Julian Gadzala, Danuta Gadzala-Warszawski
8. Kuznowicz Alexandra Alex Blaski Memorial Scholarship Fund
Fundator: Alex Blaski - Grupa 43 ZPwK, Barrie
9. Hryniewicki Maciej Sabina Boradyn Memorial Scholarship Fund
Fundator: Sabina Boradyn
10. Lewinowicz Arthur Chester Borek Scholarship Fund
Fundator: Chester Borek
11. Nowak Dominik Janusz i Roma Drzymala Scholarship Fund
Fundator: Janusz i Roma Drzymala
12. Kucharski Zuzanna Stefan i Janina Klimt Scholarship Fund
Fundator: Stefan i Janina Klimt
13. Mazur - Rusak Marta Rodzina Krawczyk-Krane Scholarship Fund
Fundator: Rodzina Krawczyk-Krane
14. Gosk Milena-Anna Jan Kuropas Memorial Scholarship Fund
Fundator: Jan Kuropas
15. Flaczyk Conrad Mark Nawrot Memorial Scholarship Fund
Fundator: Kathleen i Kazimierz Nawrot
16. Bronowicki Jacob Stefan i Weronika Kacperski Memorial Scholarship Fund
Fundator: Weronika Kacperska
17. Pisarek Paulina Maria i Czeslaw Sadowski Memorial Scholarship Fund
Fundator: Czeslaw Sadowski
18. Polakowska Monika Ladies Circle Central Executive Scholarship Fund
Fundator: Zarzad Centralny Kól Polek przy ZPwK
19. Góra Patrick Grupa 2 ZPwK Hamilton Scholarship Fund
Fundator: Grupa 2 ZPwK - Hamilton
20. Romaniuk Natalia Grupa 5 ZPwK Toronto Scholarship Fund
Fundator: The Polish Community Hall of West Toronto Ltd.
21. Wagiński Barbara Grupa 5 ZPwK Toronto Scholarship Fund
Fundator: The Polish Community Hall of West Toronto Ltd.
22. Masiukiewicz Marek Grupa 10 ZPwK Brantford Scholarship Fund
Fundator: Grupa 10 ZPwK - Brantford
23. Wesołowski Gregory Grupa 17 ZPwK Dehli Scholarship Fund
Fundator: Grupa 17 ZPwK - Dehli
24. Penkul Paul Grupa 19 ZPwK Thunder Bay Scholarship Fund
Fundator: Grupa 19 ZPwK - Thunder Bay
25. Karpiński Lucas Kmietowicz Frank Memorial Scholarship Fund
Fundator: Grupa 20 ZPwK - Windsor
26. Czajkowski Simon Grupa 25 ZPwK Peterborough Scholarship Fund
Fundator: Grupa 25 ZPwK - Peterborough
27. Pietrusiński Paul Grupa 35 ZPwK Red Lake Scholarship Fund
Fundator: Grupa 35 ZPwK - Red Lake
    Zapomogi
1. Kucharski Dominic Nicpon Family Scholarship Fund
Fundator: Nicpon Family
2. Piwek Paulina Boleslaw i Irene Sobczak Scholarship Fund
Fundator: Boleslaw i Irene Sobczak
  Ania Piwowarczyk, Mississagua Tadeusz Glista Memorial Award
  Natalia Dmuchowski, Student - Calgary Medal Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie (PISK)
   
Stypendia 2012/2013 - pdf
życzymy wszystkim stypendystom dalszych sukcesów na drodze szerzenia i propagowania polskości w Kanadzie!
Gratulujemy otrzymanych wyróznień! 

Fundacjia im.Władyslawa Reymonta po raz 42 rozdała stypendia.
Jak co roku jesienią Komisja Stypendialna Fundacji im. W. Reymonta ze złożonych podań o stypendium, przez polonijnych studentów, wyłoniła „najlepszych” z najlepszych. Byli to studenci, którzy w ostatnim roku osiagnęli najwyższe wyniki w nauce i wykazali się zaangażowaniem w pracy społecznej.
42-ga Uroczystość Wręczenia Stypendiów odbyła się 25 listopada 2012 roku w sali Grupy 1 Zwiazku Polaków w Kanadzie w Toronto. Na uroczystość tę przybyli:
- Prezes ZG. KPK-Teresa Berezowska
- Kosul R.P. do spraw Polonii – Grzegorz Jobkiewicz
- Były poseł do Parlamentu Federalnego - Jesse Flis
- Była prezes Fundacji W.Reymonta i ZG.ZPwK - Danuta Warszawska
- Była prezes ZG. Federacji Polek w Kanadzie - Iwona Bogorya- Buczkowski
- Prezes ZG. Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego- Maria Walicka
- Prezes PISK- Natalia Kusendova
- Prezes Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjionalistów – Jerzy Barycki
- Prezes Sybiraków - Stanislaw Lasek
- Aktorka polonijna - Maria Nowotarska
oraz wielu prezesów i przedstawicieli organizacji polonijnych, fundatorzy stypendiów, czlonkowie Fundacji, kuratorzy, stypendyści i ich rodzice.
Otwarcia Uroczystości dokonał przes Fundacji Kazimierz Chrapka, który witajac honorowych gości, fundatorów i tegorocznych stypendystów przekazał także pozdrowienia od honorowego prezesa zaprzyjaźnionej Fundacji im.Wl. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich pana Jerzego Kabata i od obecnej prezeski, Pani Danuty Łaska.
Kazimierz Chrapka złożył gratulacje wyróżnionym polonijnym stypendystom, którzy przez osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz działalność społeczną w źyciu Polonii, otrzymali stypendia Fundacji W. Reymonta. Podkreślił także znaczenie i prestiż otrzymania stypendów Fundacji, które są wysoko docenianie w środowiskach akademickich nie tylko w Kanadzie ale i poza jej granicami.
Nastepnie prezes K.Chrapka przywitał i przedstawił głównego mówce Uroczystości pana Romana Baranieckiego z London, który przygotowal ekspozycje wystawy pt. „Krwawy Poniedzialek- Częstochowa- 4 września 1939”. Mówca nawiązał w swoim przemówieniu do masakry mieszkanców Czestochowy dokonanej przez Wehrmacht dnia 4 września 1939 roku. Wystawa przygotowana przez pana R.Baranieckiego przestawia dokumentacje fotograficzna masowych mordów i zbrodni Wehrmachtu na Polakach i ludnosci polskiej pochodzenia zydowskiego.
Z kolei pan K.Chrapka zaprosił Martynke Szewczyk- uczennicę Szkoły Polonii im. Jana Pawla II w Hamilton, a zarazem złotą medalistkę Konkursu Recytatorskiego naszej Fundacji, do przedstawienia swojego repertuaru , z którym występowała na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w październiku tego roku.
Przewodnicząca Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie (PISK) , Natalia Kusendova pogratulowała Fundacji osiagnięć w pielegnowaniu języka polskiego poprzez organizowanie miedzy innymi Konkursu Recytatorskiego, w którym tego roku miała zaszczyt brać udział w pracy komisji sędziowskiej.Podziękowała również Fundacji za sponsorstwo trzech studentów na tegoroczna konferencje Quo Vadis w Calgary. Następnie zaprezentowała wytypowaną przez PISK do nadania „Medalu za zasługi dla Polonii” studentke z Calgary, Natalię Dmuchowska.
Laureatka prestiżowej nagrody im. Tadeusza Glisty została w tym roku pani Ania Piwowarczyk- kierownik zespołu „Radość-Joy” . Osiągnięcia na polu pracy społecznej na rzecz Polonii i Kanady pani A. Piwowarczyk przedstawiła żona byłego prezesa ZG.ZPwK i inicjatora powołania Fundacji im.W. Reymonta w Toronto, pani Marina Glista. Ona też w towarzystwie prezesa Fundacji wręczyła laureatce tę bardzo cenionią wśród Polonii nagrodę.
Wice- prezes Fundacji, pan Witold Jaroszewski, a jednocześne przewodniczący Komisji Stypendialnej Fundacji W. Reymonta przywitał obecnych informując o przebiegu pracy Komisji oraz podzielił się ze spostrzeżeniami i zaleceniami członków Komisji. W tym roku o stypendia ubiegało sie 45 studentów. Komisja po rozpatrzeniu podań przyznała 27 stypendiów i 2 zapomogi na łaczną kwote ponad 20 tysięcy dollarów . Nastepęnie pan W. Jaroszewski poprosił fundatorów i kuratorów Fundacji o wręczenie stypendiów.
W imieniu uhonorowanych polonijnych stypendystów ze słowami podziękowania za otrzymane stypendia wystapił Maciej Hryniewicki.
Konsul R.P. w Toronto, pan Grzegorz Jobkiewicz, gratulujac studentom zachecał ich do dalszego wspinania sie na „wyżyny” idąc w ślady humanistów i laureatów polskiej literatury, biorąc przykład z wybitnych naukowców i naśladujac sukcesy ludzi biznesu.
Prezes ZG. KPK, pani Teresa Berezowska, zwracąjac się do polonijnej młodzieźy apelowała o podtrzymywanie polskiej tradycji, która stanowi duźa cześć naszego życia, o pielęgnowanie szacunku do języka polskiego. Pani prezes życzyła, aby byli dobrymi i wzorowymi obywatelami Kanady a równoczesnie kochali ojczyznę swoich rodziców - Polskę i nie wstydzili się swojego pochodzenia.
Pan Baraniecki składając gratulacjie studentom zwrócił się do nich slowami : „elito polskiej mlodzieży.” W kilku zdaniach przestawił historię swojej dzialałności w strukturach podziemnej „Solidarności” i zaprosił wszystich do obejrzenia przygotowanej przez niego wystawy.
Pani Maria Walicka- prezes ZG.ZNP , złożyła stypendystom gratulacjie i zachęcała, aby śmiało i odważnie posługiwali się językiem polskim.
Była prezes ZG Federacji Polek w Kanadzie, pani Iwona Bogorya – Buczkowski zaprosiła młodzież do aktywnego włączenia się w życie organizacji polonijnych. Na ręce prezesa K. Chrapki przekazała album jako podziękowanie dla Fundacji za poparcie w zorganizowaniu wystawy „Polish Spirit”, która ukazuje ogromny wkład jaki wniesli kanadyjczycy polskiego pochodzienia w rozwój i budowę Kanady.
Wielki orędownik młodzieży i doradca w organizowaniu międzynarodowych konferencji Quo Vadis przez mlodzież polonijna, pan Jerzy Barycki wyraził swoją radość z osiągnieć naszej młodzieży zarówno na polu naukowym jak i społecznym.
Na zakończenie uroczystości prezes Fundacji pan Kazimierz Chrapka zwracając się do studentów powiedział, że to dzięki donatorom i fundatorom stypendiów, o których winnismy zawsze pamietac, Fundacja nasza może wesprzeć polonijnych studentów i w ten sposób zadbać o dalszy rozwój ich zdolności i talentów a tym samym o przyszłość Polonii w Kanadzie. Inwestując w młodzież polonijną, mówił prezes, Fundacja liczy na kontynuację dzieła pionierów polskiej emigracji w Kanadzie i wzrost aktywności organizacji polonijnych. Powiedział, ze Polonia liczy na młodzież i zachęcał ich do działalności społecznej w organizacjach studenckich i do współpracy z polonijnymi organizacjami i biznesami.
Kończąc 42 Uroczystość Rozdania Stypendiów, prezes Fundacji im. W. Reymonta podziękował członkom Komisji Stypendialnej za ich pracę, gościom, fundatorom i stypedyst
om Fundacji za obecność, Polish Studio za nagrywanie Uroczystości i jej transmisję w programie telewizyjnym. Następnie zaprosił do wspólnego pamiątkowego zdjęcia a potem na poczęstunek.

Tekst : Aleksandra Florek, Rzecznik Prasowy Fundacji

 
Roman Baraniecki - Główny mówca Uroczystości.
Laureatka Nagrody im.Tadeusza Glisty, Ania Piwowarczyk w towarzystwie Kazimierza Chrapki, Lidii Buzny i Mariny Glisty.
 Medal PISK-u dla Natalii Dmuchowskiej z Calgary prezentuje Natalia Kusendova.
Stypendyści, Fundatorzy, Kuratorzy Fundacji i Goście Honorowi.

Archiwum z 2011
Archiwum z 2010